Doprava a balné od 65 Kč. Na některé zboží zakoupené přímo v obchůdku (v Šumperku) je sleva.

Formulář pro reklamaci

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

Adresát:               NEBE DOMA

Mgr. Markéta Bahounková Bartášková

Jedlí 42

789 01 Jedlí

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: