Podporujeme invalidy, pěstouny, pomáhající profese, seniory a regionální tvůrce.

O nás

Nebe doma

je rodinná firma. Naše podnikání začalo 20. října 2023 otevřením obchůdku Nebe doma v Šumperku a zároveň spuštěním e-shopu. 

20231015_113414

391769594_122120521688058963_8284770998528615675_n

Co je předmětem naší činnosti?

Propagujeme a podporujeme prodej výrobků z chráněných dílen, sociálních podniků, od regionálních tvůrců a výtvarníků. Do našeho obchůdku a na e-shop dodávají seniorky, invalidní důchodci, maminky na MD, pěstounky. Jejich výrobky se snažíme propagovat a zavádět na náš e-shop.

Podporujeme sociální pracovnice, které pracují v denním stacionáři, kde se starají o klienty s mentálním postižením. Zprostředkováváme práci na přivýdělek sociálním pracovnicím doprovázející pěstouny. Další skupinou jsou např. zdravotní sestřičky. Jedná se o pomáhající profese. Vždy se jedná o rukodělné výrobky (háčkované hračky, šité výrobky, malované zdobení předmětů, apod.)

Výrobky pro naše klienty dodávají i na zakázku (pyžamožrouty, dřevěné domečky, andělky,…)

Dodavatele si vybíráme a snažíme se, aby naše energie byla věnována potřebným.

 

Cíl:

 

1. společensky prospěšný cíl

Propagace a prodej výrobků osob znevýhodněných na trhu práce.

2. sociální prospěch

Podpora osob ze znevýhodněných skupin - 90% produktů (prodejna, e-shop)

3. ekonomický prospěch

Zisk používán přednostně pro rozvoj podniku.

4. environmentální prospěch

Zohledňování environmentálních aspektů provozu firmy.

Dodavatelé používají materiály šetrné k životnímu prostředí. 

Nadstandardně hospodárné využívání materiálů a eliminace vzniku odpadů,
Využívání energeticky úsporných spotřebičů, způsob třídění odpadů a jejich následná likvidace, používání ekologických obalů, ekologicky šetrných prostředků, apod.

"Balíme šetrně do použitých obalů"

5. místní prospěch

a) uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky

Pořádání dílniček pro místní obyvatele.

b) využívání přednostně místních zdrojů

Dodavatelé - z Olomouckého kraje,  z okolních krajů (Pardubického, Moravskoslezského, Královéhradeckého).

 c) spolupráce s místními aktéry

 Spolupráce s místními firmami.

637E30E4-568D-4D15-8612-18E423B90858