Podporujeme invalidy, pěstouny, pomáhající profese, seniory a regionální tvůrce.